Gemeente Gemeente Hove

Getuigschrift van inschrijving

Dit document staat ook gekend als 'uittreksel uit het bevolkingsregister' of 'getuigschrift van inschrijving' en bewijst dat je als bewoner bent ingeschreven op een bepaald adres in de gemeente Hove. Het geeft ook alle adressen weer waar je hebt gewoond.

Je kan het bewijs van nationaliteit opvragen bij de gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.