Gemeente Gemeente Hove

Gezinszorg

Als het moeilijk wordt om het geheel van dagdagelijkse taken te verrichten (jezelf wassen, koken, strijken, boodschappen doen) kan je beroep doen op de gezinszorg van het OCMW. De medewerkers zijn specifiek opgeleid om deze taken uit te voeren. Zo helpt men jouw zelfredzaamheid te bevorderen. Deze hulp kan meerdere keren per week worden gegeven, afhankelijk van de nood of vraag. Na overleg met de coördinator van deze dienst, wordt bekeken welke hulp voor jou het meest geschikt is.

Voor wie? In principe kan iedereen die deze taken niet of moeilijk zelf kan uitvoeren, geholpen worden door deze dienst, ongeacht leeftijd, inkomen of vermogen. Dus ook gezinnen waar, bijvoorbeeld omwille van ziekte, tijdelijk de zorg voor het huishouden te zwaar wordt, kunnen beroep doen op deze dienst.

Prijs? Omdat het OCMW subsidies krijgt voor deze dienst, kan de prijs laag worden gehouden. De bijdrage per uur is afhankelijk van je inkomen. De meeste mensen betalen een bijdrage tussen 4 en 7 EUR per uur. Voor meer informatie of voor het aanvragen van deze dienstverlening kan je terecht bij Sven Willaert.

Zitdag Sven op woensdag van 11 tot 13 uur in het dienstencentrum aan de R. Verbeecklaan 3.