Gemeente Gemeente Hove

Gezocht: materiaal voor boek geschiedenis Hove

Naar aanleiding van het zevenhondervijftigjarig bestaan van Hove zal het gemeentebestuur in 2022 een boek uitgeven over de geschiedenis van ons dorp.

Op dit ogenblik worden de basisteksten van het boek samengesteld en worden de passende afbeeldingen verzameld. Voor deze publicatie zijn we nog op zoek naar postkaarten, foto’s en afbeeldingen van openbare gebouwen, straten en instellingen (geen familiefoto’s of afbeeldingen uit het verenigingsleven), doodsbrieven en bidprentjes (vooral om juiste datums te kunnen noteren), boeken, tijdschriften, archieven, documenten, tekeningen,… in verband met de geschiedenis van ons dorp. Dus: alles wat een basis of een aanvulling kan zijn van de nu gekende, bestaande documentatie. Het is ook mogelijk dat mondelinge informatie wordt genoteerd tijdens een gesprek met de samensteller van het boek.

Heb je dergelijk materiaal en wil je graag een bijdrage leveren? Contacteer dan communicatieambtenaar Davy Verbeeck (03 460 33 11, informatie@hove.be). Uiteraard wordt alles na consultatie op korte termijn terugbezorgd.

Gepubliceerd op  di 15 okt 2019