Gemeente Gemeente Hove

Grootscheeps ouderenbehoefteonderzoek gaat van start

De Ouderenadviesraad voert een grootscheeps ouderenbehoefteonderzoek, voor zestigplussers de kans om aan de beleidsmakers duidelijk te maken wat zij verwachten.

Op 13 maart was professor Nico De Witte van de VUB te gast in het dienstencentrum om de opzet van en de werkwijze bij het ouderenbehoefteonderzoek voor een geïnteresseerd publiek uiteen te zetten. Dit onderzoek zal een schat aan informatie bezorgen, informatie over de behoeften en de noden die leven bij onze Hovese senioren. Deze info zal het bestuur helpen om het te voeren seniorenbeleid voor de komende jaren vast te leggen.

Bij dit onderzoek zullen vierhonderdtwintig zestigplussers uit Hove bezocht worden door vrijwillige enquêteurs met de vraag om mee te werken en de vragenlijst die daarbij hoort in te vullen. Op vrijdag 26 april komen alle vrijwillige enquêteurs samen en gaat het onderzoek echt van start.

Ben je ouder dan 60? Dan kan het dus zijn dat je de komende weken bezoek krijgt van één van onze enquêteurs. De adressen van wie een bezoek zal krijgen werden willekeurig bepaald. De enquêteurs zullen een legitimatiebadge bij zich hebben die zij zullen tonen. Zo weet je zeker dat wie aan de deur staat ook werkelijk meewerkt aan het onderzoek en geen slechte bedoelingen heeft.

Met vragen over dit initiatief kan je terecht bij Gerda Vos (03 454 08 37 of gv@ocmwhove.be)

Gepubliceerd op  di 16 apr 2019