Gemeente Gemeente Hove

Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraag en betaling gebeuren online via het platform.

Indien dit niet lukt, kan je ook terecht aan het loket bij de dienst Omgeving aan het gemeentehuis.

Je opent de toepassing in Google Chrome.

Duid aan over welk type inname het gaat, geef een korte omschrijving en vul de periode in. Na het ingeven van de juiste locatie kan je op de kaart intekenen welke plaats je zal innemen en wat de hinder zal zijn. Op de volgende pagina noteer je je gegevens en vink je beide vakjes (m.b.t. de algemene voorwaarden en contactinfo) aan. Druk op 'verzend' en je aanvraag is ingediend.

Je ontvangt zowel na het indienen als na het verkrijgen van een toelating/weigering een bevestigingsmail. Indien je aanvraag is goedgekeurd zit hier meteen een betalingsverzoek bij.

De toelating verlengen kan via de link in de e-mail die je hebt gekregen voor de lopende toelating. Let er op dat je ook de verlenging op tijd aanvraagt.

 • Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Dit helpt om de aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen. Je kan hiervoor gebruik maken van het omschrijvingsveld en de optie om bijlages toe te voegen.

  Als je aanvraag onvolledig is, als je het verkeerde type aanname aanvraagt, als de grootte van de ingenomen oppervlakte niet klopt … moet de gemeente mogelijk bijkomende informatie opvragen. Dit gaat ten koste van de behandeltermijn.

  Indien na opvragen van deze extra informatie geen antwoord ontvangen wordt van de aanvrager kan geen tijdige verwerking van de aanvraag gegarandeerd worden en kan het dossier worden afgekeurd.
 • Bij elke aanvraag voor inname met hinder moet verplicht een signalisatie- en
  omleidingsplan
   zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan je aanvraag niet 
  worden behandeld.
 • Wanneer er straatmeubilair weg moet, moet je dat duidelijk vermelden in het beschrijvingsvak. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden.
 • Bij het intekenen van de inname worden potentiële conflicten met andere innames of evenementen getoond. Je kan je aanvraag verder indienen, maar je weet dat ze mogelijk zal geweigerd worden, afhankelijk van het conflict waar het over gaat. Je kan ook preventief de plaats of periode van inname aanpassen.
 • Wanneer je werken in opdracht van een nutsmaatschappij uitvoert, zullen deze werken al gekend zijn binnen het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) van de Vlaamse overheid. Geef het GIPOD-ID in op het aanvraagformulier zodat je aanvraag voor signalisatievergunning gekoppeld wordt aan de bestaande inname en er geen conflict mee geeft.