Gemeente Gemeente Hove

Huisvesting - woonbegeleiding

Mensen die een huisvestingsprobleem hebben en (dringend) op zoek zijn naar een (andere) woning kunnen terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Samen met de cliënt zal worden gezocht naar een geschikte woning.

Hiervoor wordt er samen gewerkt met woonmaatschappij Thuisrand. Het OCMW kan echter ook gebruik maken van een aantal eigen woningen: 

  • het OCMW heeft 10 gelijkvloerse woningen die verhuurd worden aan mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap nood hebben aan een gelijkvloerse woning. De woningen worden verhuurd aan een tarief dat in verhouding is tot het inkomen van de huurders.
  • Drie andere woningen (twee studio’s en één appartement) worden tijdelijk ter beschikking gesteld van mensen met een beperkt inkomen. Dit in afwachting tot er voor hen een definitieve oplossing is, meestal een woning op de sociale huisvestingsmarkt.
  • Tenslotte heeft het OCMW twee appartementen die dienst doen als noodwoning. Mensen kunnen er voor echt korte termijn terecht omwille van een acuut woonprobleem.

Woonmaatschappij Thuisrand

Op 1 juli 2023 startte in de Zuidrand de nieuwe Woonmaatschappij Thuisrand. Thuisrand zet de werking van De Ideale Woning en SVK Woonweb verder in één nieuwe maatschappij. Aan het contract van de huurders verandert niets. De werking en samenstelling van Thuisrand wijzigen wel.

Zo bestaat de nieuwe Raad van Bestuur van Thuisrand uit minstens één afgevaardigde van elke gemeente uit de Zuidrand. Ook namens de private aandeelhouders werd een vertegenwoordiger aangesteld, aangevuld met twee onafhankelijke bestuurders. Met Daan Janssen staat bovendien een nieuwe directeur aan het roer van de nieuwe woonmaatschappij. Hij wil van Thuisrand een sterke partner maken in lokaal woonbeleid. De missie: kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aanbieden in de Antwerpse Zuidrand.

Iedereen in de Zuidrand, van huurders en kandidaten tot lokale besturen, kan dus voortaan terecht bij één organisatie. Door de samensmelting werden alle kennis en ervaring van de medewerkers van het vroegere SVK Woonweb en De Ideale Woning samengebracht, wat de dienstverlening alleen maar zal verbeteren. Thuisrand is werkzaam in de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en in de stad Mortsel.

Onder impuls van het nieuwe bestuur werden missie en visie herschreven. Daarbij blijft Thuisrand ook kiezen voor het inhuren van private woningen (voorheen het SVK-systeem). De uitdagingen zijn dan ook groot. “De lange wachtlijst vraagt om ons aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen verder uit te breiden. Maar tegelijkertijd moeten we blijvend oog hebben voor de kwaliteit en duurzaamheid van onze huidige woningen.”, aldus Daan Janssen.

Thuisrand stelt het welzijn van de bewoners centraal en heeft extra oog voor de meest kwetsbaren. De nieuwe woonmaatschappij wil meebouwen aan een inclusieve samenleving waar mensen zich thuis voelen in leefbare en diverse buurten. Een samenleving ook waar met elkaar in dialoog wordt getreden en vooroordelen worden bestreden.

Vragen? Bel, mail of maak een afspraak

Je kan Thuisrand bereiken via de website www.thuisrand.be, info@thuisrand.be of 03 320 29 70 (elke dag tussen 9 en 12 uur en maandag en vrijdag ook tussen 13 en 15.30 uur).