Gemeente Gemeente Hove

Huisvesting - woonbegeleiding

Mensen die een huisvestingsprobleem hebben en (dringend) op zoek zijn naar een (andere) woning kunnen terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Samen met de cliënt zal worden gezocht naar een geschikte woning.

Hiervoor wordt er samen gewerkt met het Sociaal Verhuurkantoor WoonWeb en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het OCMW kan echter ook gebruik maken van een aantal eigen woningen: 

  • het OCMW heeft 10 gelijkvloerse woningen die verhuurd worden aan mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap nood hebben aan een gelijkvloerse woning. De woningen worden verhuurd aan een tarief dat in verhouding is tot het inkomen van de huurders.
  • Drie andere woningen (twee studio’s en één appartement) worden tijdelijk ter beschikking gesteld van mensen met een beperkt inkomen. Dit in afwachting tot er voor hen een definitieve oplossing is, meestal een woning op de sociale huisvestingsmarkt.
  • Tenslotte heeft het OCMW twee appartementen die dienst doen als noodwoning. Mensen kunnen er voor echt korte termijn terecht omwille van een acuut woonprobleem.

Hier kan je ook terecht om je te laten inschrijven voor de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor WoonWeb of van een sociale huisvestingsmaatschappij zoals De Ideale Woning (DIW). Daar kan je, als je aan een aantal voorwaarden voldoet, een woning huren die goedkoper is dan op de privémarkt.

SVK en DIW vormen vanaf 1 januari 2024 de nieuwe woonmaatschappij Thuisrand. Vanaf 1 juli 2024 is er één centrale woonorganisatie en één adres voor sociaal huren: de woonmaatschappij Thuisrand.