Gemeente Gemeente Hove

Huwelijk

Het burgerlijk huwelijk wordt gesloten in het gemeentehuis, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan naar keuze in de woonplaats van één van beide toekomstige echtgenoten.

Een huwelijk kan in Hove plaatsvinden op: maandag t.e.m. donderdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, vrijdag van 9 tot 13 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur. Niet op zon- en feestdagen.

Info: tel. 03 460 33 21, e-mail: burgerlijkestand@hove.be

 

Vooraf moeten wel enkele formaliteiten vervuld worden:

Je neemt contact op met de dienst Burgerlijke Stand om een huwelijksdatum vast te leggen.

Je bezorgt meteen ook je persoonlijke gegevens (naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, adres), zodat de nodige documenten (geboorteakte, getuigschrift van woonst,…) kunnen worden verzameld. Sinds 1 februari 2006 moeten huwelijkskandidaten immers zelf deze documenten niet meer bezorgen, tenminste, voor zover deze door een Belgische instantie afgeleverd worden (zie verder).

 

Aangifte van huwelijk

Wanneer je dossier volledig is, stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand je een uitnodiging voor de aangifte van huwelijk (de zogenaamde “ondertrouw”). Hiervoor kom je samen* naar het gemeentehuis, ten laatste 15 dagen voor het huwelijk.

Je brengt mee:

 • je identiteitskaart;
 • indien mogelijk het trouwboekje van je ouders;
 • 15 EUR voor het trouwboekje.

 

Bijkomende inlichtingen

 • Indien je in het buitenland gescheiden bent: neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand voor verdere inlichtingen.
 • Indien je de Belgische nationaliteit niet hebt: neem contact op met de dienst Burgerlijke Stand voor verdere inlichtingen.
 • Indien je een huwelijkscontract wil afsluiten, moet je je vóór het huwelijk tot een notaris te wenden.
 • Getuigen zijn niet langer verplicht. Je mag maximum twee getuigen per huwelijkspartner hebben. Ze moeten meerderjarig zijn. Je hoeft hun namen niet bij de aangifte mee te delen. Zij moe­ten op de dag van het huwelijk wel hun identiteitskaart meebrengen!
 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn om te kunnen trouwen. Wil je toch vroeger trouwen, dan kan de familierechtbank via een vonnis de opheffing van deze leeftijdsvoorwaarde verlenen. Tijdens deze procedure wordt ook de toestemming van de ouders vastgesteld.
 • Vreemdelingen worden volgens hun persoonlijk statuut behandeld, d.w.z. dat de wetgeving van hun vaderland op hen van toepassing is betreffende bijvoorbeeld de leeftijdsvoorwaarden, toestemmingen,…
 • Belgen die in het buitenland wonen, kunnen toch in België trouwen: in de gemeente waar je laatst ingeschreven was, of in de gemeente waar een bloedverwant tot de tweede graad is ingeschreven, of in de geboorteplaats. (zoniet: in Brussel).
 • Documenten, afgeleverd in het buitenland, moeten gelegaliseerd worden, tenzij in welbepaalde gevallen. Vraag inlichtingen bij de dienst Burgerlijke Stand.
 • De vereiste documenten voor de ondertrouw moeten opgesteld zijn in één van onze officiële landstalen, zoniet moeten zij vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Indien de aangifte gebeurt door één van beide toekomstige echtgenoten dient hij/zij een schriftelijke toestemming mee te brengen, opgesteld en ondertekend door de andere toekomstige echtgenoot, wiens handtekening gelegaliseerd werd op het document.