Gemeente Gemeente Hove

Igean

Artikel 286 van het decreet lokaal bestuur DLB bepaalt dat de burgemeester zowel de oprichtingsakte als de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waarvan het bestuur deel uitmaakt, via de webtoepassing van de gemeente moet bekendmaken.

Zowel IGEAN dienstverlening als IGEAN milieu & veiligheid zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

IGEAN dienstverlening:

- oprichtingsakte: https://dienstverlening.igean.be/free/statuten/oprichtingsakteIGEANdv.pdf

- statuten: https://dienstverlening.igean.be/free/statuten/statutenIGEANdv.pdf

IGEAN milieu & veiligheid:

- oprichtingsakte: https://milieuenveiligheid.igean.be/free/statuten/oprichtingsakteIGEANmv.pdf

- statuten: https://milieuenveiligheid.igean.be/free/statuten/statutenIGEANmv.pdf

 (gepubliceerd op 16/01/2019)