Gemeente Gemeente Hove

IGEAN haalt voortaan ook huisvuil op

IGEAN verzorgt sinds 1 januari de huisvuilophaling in onze gemeente. De tarieven wijzigen.

Voor ons afvalbeleid werkt ons lokaal bestuur al een hele tijd samen met de intercommunale IGEAN. Zo baten zij voor ons niet alleen het recyclagepark uit, maar verzorgen ook de verschillende ophalingen van ondere andere gft en pmd. Sinds 1 januari neemt IGEAN met de eigen ophaaldienst in onze gemeente ook de ophaling van huisvuilcontainers voor zijn rekening.

Om dit op een ecologische maar efficiënte manier te doen, heeft IGEAN de afgelopen jaren flink ge├»nvesteerd in het wagenpark. Zo rijden er maar liefst 12 ophaalwagens op CNG, wat maakt dat ze 50 procent minder ‘lawaai’ maken, 95 procent minder fijn stof en 12 procent minder CO2 uitstoten. Daarnaast zijn de wagens uitgerust met een elektrische belading. Daardoor wordt niet alleen het brandstofverbruik beperkt, maar wordt het effectief aanhaken en ledigen van de huisvuilcontainer ook heel wat stiller.

Wat verandert er voor jou? In principe niets. Via de ophaalkalender en de app Recycle vind je alle ophaaldata terug. Plaats je container bij voorkeur de avond voor de ophaaldag, maar zeker ten laatste om 6 uur ’s morgens aan de straatkant. De ophaaltijden in jouw wijk of straat kunnen wel anders zijn. Indien je container tijdig buiten staat, doen de mannen én vrouwen van IGEAN de rest! Twijfel je soms hoe je jouw afval op een correcte manier kan aanbieden? Surf zeker eens naar www.igean.be/eenmooigebaar. Daar vind je een heleboel praktische tips!

Wijziging tarieven diftar

IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten en opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente.

De ophaling van afval aan huis kost heel wat geld. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur. Omdat de huidige tarieven sinds de invoering van het diftarsysteem niet meer werden aangepast was het tijd om deze bij te sturen.

DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe ‘De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen. Met dit systeem hopen we zoveel mogelijk afvalpreventie en scheiding aan de bron te stimuleren. Door bepaalde afvalstoffen uit het huishoudelijk afval te halen, kunnen ze hergebruikt, gecomposteerd of gerecycleerd worden en wordt er minder afval afgevoerd naar de verbrandingsoven. Met de aangepaste DIFTAR-tarieven passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ terug juister toe, want het deel dat onze gemeente uit de algemene middelen moet bijleggen daalt. Inwoners die nog onvoldoende sorteren, betalen meer door het verhoogde tarief. Weer een reden méér om goed te sorteren.

De nieuwe tarieven: gebruiksrecht container (per maand): 0,25 EUR voor een container van 40 liter, 0,90 EUR voor een container van 120 liter, 1,50 EUR voor een container van 240 liter en 7,20 EUR voor een container van 1.100 liter. Ledigingskost (ook afhankelijk van de grootte van de container): 0,12, 0,30, 0,60 of 3 EUR. Verwerking per kilogram huisvuil: 0,25 EUR, verwerking per kilogram gft: 0,10 EUR. Het volledige reglement vind je hier.

Gepubliceerd op  vr 03 jan 2020