Gemeente Gemeente Hove

IJzelvrij maken van wegen en fietspaden

Winterse temperaturen zorgen vaak voor verkeersomstandigheden die extra aandacht vragen. Om de risico's voor iedereen te beperken, volgt Hove al geruime tijd een winterplan. Hierbij zijn hoofdwegen en fietspaden, met focus op de fietsostrade, prioritair.

Sproeien van pekel

De gemeente is vorig jaar gestart met de omschakeling van zout strooien naar pekel sproeien. Daarbij wordt een pekeloplossing op het wegdek aangebracht. Deze pekeloplossing is een oplossing van ongeveer 20 procent zout in water. Het is een dooimiddel dat direct werkzaam is en dat gladheid actief kan bestrijden. Bovendien laat het toe dat er minder zout wordt verbruikt, waardoor het een meer ecologisch verantwoorde manier van ijzelvrij maken is. Bovendien laat pekel sproeien toe dat er op een meer preventieve wijze kan worden gewerkt: pekelen kan immers ook vooraf en is werkzaam bij omgevingstemperaturen tot -5°C. Deze methode is verder ook beter geschikt voor fietspaden, aangezien pekel niet ingereden moet worden. De werking van pekel is daardoor veel efficiënter.

Routes

De gemeentediensten zetten in op het ijzelvrij maken van de belangrijkste hoofd- en fietsassen vóór de ochtendspits. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan het centrum, de fietsostrade, de schoolomgevingen en de hoofdassen (steenwegen). De aanrijroutes van De Lijn behoren er ook toe. Niet elke straat en/of fietsverbinding kan gelijktijdig behandeld worden, maar de belangrijkste verbindingen komen eerst in de strooivolgorde. De gemeentediensten maken deze afweging in samenwerking met de politie.


Op vlak van fietsverbindingen krijgen de fietsroutes langs de spoorweg prioriteit (Hoverheide-Kasteelstraat, inclusief de fietstunnel). De zone onder de Donderbrug wordt behandeld, alsook de Meylstraat (Geelhandlaan-brug), de Beukenlaan, de Parklaan, de P. van Ostaijenlaan, de Fazantenlaan en de M. Vermeeschlaan. In de schoolomgeving krijgen de Veldkantvoetweg, de Onderwijsstraat (tot aan de Lintsesteenweg) en de E. Van Hemeldonckstraat (L. Dumortierstraat-centrum) voorrang. De fietsverbinding tussen de Boechoutsesteenweg, het fietspad van de R. Verbeecklaan en de lokale fietsdoorsteken (Vogeltjeswijk, Hove Sport) worden ook maximaal gevrijwaard van ijzel. De gemeentediensten zetten ook alles op alles om de belangrijkste plekken in het centrum en in de omgeving van de scholen veilig te houden: aan de toegang van de A. Rodenbachschool en BKO De Mikado, alsook de omgeving van de kerk en De Markgraaf, de brug tussen de Kapelstraat en de Edegemsestraat, de oprit van de parking van het treinstation en de parking aan de Leliestraat wordt gestrooid.


Ook in de komende wintermaanden blijven de gemeentediensten op een zo efficiënt mogelijke wijze inzetten op een veilig wegennet.