Gemeente Gemeente Hove

Gemeentelijk informatieblad 'infoHove'

Het gemeentemagazine 'infoHove' is een maandelijkse uitgave van het gemeentebestuur voor inwoners van Hove. Hovenaars krijgen dit gratis in de bus. 

Het magazine informeert je over het beleid en beslissingen van het gemeentebestuur, over de evolutie in belangrijke dossiers en over activiteiten die in Hove plaatsvinden. 

Je kan vroegere edities ook hieronder raadplegen. 

infoHove verschijnt tien keer per jaar, maandelijks behalve in juli en augustus. Personen of verenigingen die teksten of activiteiten willen laten opnemen in infoHove bezorgen hun teksten ten laatste op de negende van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie (bijvoorbeeld: teksten voor infoHove november moeten ten laatste op 9 oktober worden ingediend) aan de communicatieambtenaar via e-mail: informatie@hove.be