Gemeente Gemeente Hove

Inname openbaar domein (signalisatievergunning, aanvragen parkeerverbod)

Nodig voor signalisatievergunning met of zonder omleiding, aanvragen parkeerverbod(sborden), standplaats, plaatsen van een container, kraan, stelling of hekwerk. 

Vraag dit op tijd aan! Elke aanvraag die niet tijdig wordt ingediend, wordt niet verwerkt!

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Hiervoor is steeds, vooraf, een toelating nodig van het gemeentebestuur. Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van voetpaden en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen,...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • het plaatsen van kiosken, eetkramen, tenten,…

Je krijgt een vergunning om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating wordt steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin staat welke verkeersborden je moet plaatsen. Dit is een wettelijke verplichting: bij inname van het openbaar domein moet je de juiste verkeersborden voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

De aanvraag voor een inname openbaar domein verloopt via een digitaal platform. De applicatie werkt het best met Google Chrome of Microsoft Edge.

LET OP: ER HANGT OOK EEN KOSTPRIJS AAN DE AANVRAAG. Het retributiereglement vind je hier.