Gemeente Gemeente Hove

Installatievergadering gemeenteraad en eerste zitting van de OCMW-raad

Donderdag 3 januari 2019 om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Geelhandlaan 1 in Hove.

Agenda van de installatievergadering van de gemeenteraad

(Openbare zitting)

 1. Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
 2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
 3. Installatie gemeenteraadsleden:
  • afstand van mandaat
  • onderzoek geloofsbrieven
  • eedaflegging
 4. Bepalen van de rangorde van de raadsleden
 5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 6. Kennisname fractievorming
 7. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
 8. Verkiezing van de politieraadsleden

 

Agenda van de OCMW-raad (aansluitend op de installatievergadering)

 (Openbare zitting)

 1. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
 2. Verkiezing van de leden van het BCSD, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
Gepubliceerd op  di 18 dec 2018