Gemeente Gemeente Hove

Interne organisatie

De gemeente en het OCMW vormen samen het lokaal bestuur Hove. 

Het M-team zorgt voor de ontwikkeling en de invoering van een coherente visie op het vlak van organisatie, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het M-team geeft adviezen aan het bestuur.

Samenstelling:

  • Anke Dehuisser, algemeen directeur
  • Annick Meyers, afdelingshoofd Ruimte
  • Martine Cuyvers, coördinator Personeelsadministratie en Secretariaat
  • Rob Van den Audenaerde, afdelingshoofd Mens
  • Suzy Mariën, wnd. financieel directeur

De burgemeester is hierbij aanwezig met raadgevende stem.