Gemeente Gemeente Hove

Inzamelmomenten KGA om de drie weken vanaf 2024

Omdat de KGA-kar minder gebruikt wordt, wordt de inzamelfrequentie verminderd.

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) bestaat uit verschillende fracties die allemaal op een veilige manier in gepaste containers opgeslagen moeten worden. Dit vraagt een opslagloods van ongeveer 70 vierkante meter met rondom vrije zones. Wegens de beperkte oppervlakte van het recyclagepark van Hove is een dergelijke opslag daar niet te realiseren. Deze beperking wordt opgevangen door de mobiele inzameling van KGA via de ‘KGA-kar’ op de parking aan het Sportpark en het intergemeentelijk gebruik van de recyclageparken waardoor inwoners van de gemeente Hove KGA binnen kunnen brengen bij de omliggende IGEAN-recyclageparken.

Omdat Hovenaars hoe langer hoe minder gebruikmaken van de mobiele inzameling via de KGA-kar (11.617 kilogram in de eerste helft van 2022 versus 6.002 kilogram in de eerste helft van 2023), maar de onkosten voor de gemeente bijna volledig bepaald worden door het aantal inzamelmomenten (ongeveer 9.000 euro per half jaar) wordt vanaf 2024 de inzamelfrequentie verminderd (naar ongeveer één keer om de drie weken).

Ondertussen zijn medewerkers van onze milieudienst ook in gesprek met OlioBox om te bekijken of er in Hove permanente inzamelpunten kunnen voorzien worden voor de recyclage van frituurolie, wat de grootste fractie is van het KGA.

KGA-inzamelmomenten 2024

De nieuwe kalender voor 2024 voor de KGA-inzameling ziet er als volgt uit: zaterdag 20 januari, maandag 12 februari, zaterdag 3 maart, maandag 25 maart, zaterdag 20 april, maandag 13 mei, zaterdag 1 juni, maandag 17 juni, zaterdag 13 juli, maandag 5 augustus, zaterdag 24 augustus, maandag 16 september, zaterdag 5 oktober, maandag 28 oktober, zaterdag 16 november en maandag 9 december 2024.

Verdeling afvalkalender 2024

De afvalkalender 2024 wordt in de week van 18 december verdeeld!

Gepubliceerd op  ma 20 nov 2023