Gemeente Gemeente Hove

Jaarrekening AGB

Het AGB stelt een meerjarenplan op. Na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt. 

Jaarrekening AGB

Jaartal Besluit raad van bestuur Datum van publicatie Besluit gemeenteraad Datum van publicatie
 2020 29/04/2021  30/04/2021  01/06/2021  09/06/2021
 2021 25/04/2022  01/06/2022  31/05/2022  01/06/2022
 2022 24/04/2023  30/06/2023 27/06/2023  30/06/2023
 2023 22/03/2024  23/03/2024 25/06/2024  26/06/2024