Gemeente Gemeente Hove

Jaarrekening 2021

De jaarrekening van het lokaal bestuur werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad op 28 juni 2022.

Het deel documentatie dat bij de rekening hoort, werd gepubliceerd op 13 juni 2022. De jaarrekening en de verklarende nota op 29 juni 2022.