Gemeente Gemeente Hove

Je gras maaien op zon- en feestdagen is niet oké

Respecteer de (zondags)rust van je buur(t).

Mooi weer zorgt voor heel wat bedrijvigheid in onze tuinen. Tuinklusjes zorgen echter onvermijdelijk voor lawaai. Uiteraard probeer je sowieso de overlast te beperken voor je buren en blokkende studenten. Maar mag je in onze politiezone ook op zondag je gras maaien, de haag scheren, bomen snoeien,…? Het antwoord is nee! In het politiereglement staat uitdrukkelijk vermeld dat dit verboden is: het gebruik van werktuigen en machines die met een motor worden aangedreven en waarvan het geluid hinderend kan zijn voor de omwonenden, zoals gras- en zaagmachines en dergelijke, is verboden tussen 21 en 7 uur en op zonen wettelijke feestdagen. Hou hier rekening mee en vermijd zo een GAS-boete en vooral conflicten of ergernis.

Gepubliceerd op  vr 16 apr 2021