Gemeente Gemeente Hove

Jeugdbeleid

De taken van de jeugddienst kan je bundelen in drie groepen: 


1. Het ontwikkelen van een jeugdwerkbeleid door: het begeleiden en ondersteunen van particulier jeugdwerk en het opzetten van eigen jeugdwerkinitiatieven- het ondersteunen van JOC Hove vzw.

2. het verzorgen en stimuleren van inspraak en participatie door: de ondersteuning van de Jeugdraad, de ondersteuning van de Kinderraad, het behartigen van jeugdbelangen in andere sectoren en het opzetten van diverse inspraakprocessen.

3. Het creëren, stimuleren en sturen van netwerken om te komen tot een geïntegreerd vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren en om alle aspecten van jeugdbeleid op elkaar af te stemmen.

Vragen, tips en opmerkingen over het jeugdbeleid zijn steeds welkom!