Gemeente Gemeente Hove

Jeugdraad

De Jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad die wordt bijgewoond door iedereen die zich van ver of dichtbij betrokken voelt bij de jeugd van Hove. Iedereen is welkom op de vergaderingen van de Jeugdraad, vooral als je jezelf nog bij de jeugd rekent of iets met kinderen en jongeren te maken hebt. Kom dus gerust eens langs!

De Jeugdraad geeft advies over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt en het geeft hen de mogelijkheid om hun zegje te doen of ideeën te spuien. Op deze manier kunnen jongeren het gemeentelijk jeugdbeleid mee vorm geven. Daarnaast organiseert de Jeugdraad zelf een aantal spetterende activiteiten voor de jeugd uit Hove.

Voorzitter(s): Billie Fransen en Matthias Oostvogels

Secretaris: Kiara 'T Kindt (jeugddienst), P. Van Ostaijenlaan 6A, 2540 Hove, tel. 03 454 39 01, e-mail: jeugd@hove.be