Gemeente Gemeente Hove

Jubileumsubsidies

Het lokaal bestuur geeft subsidies aan jubilerende verenigingen. Hiervoor is een aanvraag noodzakelijk. Dat kan via mail of via het e-loket

Er is een toelage voorzien voor volgende verjaardagen:

  • 10 jaar 
  • 20 jaar 
  • 25 jaar 
  • 40 jaar 
  • 50 jaar 
  • 60 jaar 
  • 75 jaar 
  • 90 jaar 
  • 100 jaar 
  • meer dan 100 jaar, met een veelvoud van 25 jaar: de som van de basistoelagen

We geven ook werkingstoelagen aan sport-, ouderen- en socioculturele verenigingen die lid zijn van een van de erkende gemeentelijke adviesraden. Deze toelagen worden bepaald op basis van een reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Voor meer informatie kan je de dienst Vrije Tijd contacteren.