Gemeente Gemeente Hove

Kinderraad

De Kinderraad is een raad van kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van alle lagere scholen in Hove. Het is een raad waar kinderen het woord nemen. Het doel van de Kinderraad is inspraak geven aan zowel de kinderen van de gemeente Hove als de schoollopende kinderen in Hove.

Kinderen kunnen er hun fantastische ideeën kwijt en zeggen wat ze willen veranderen. Eén keer om de twee maanden, op woensdagmiddag, komen ze samen in het gemeentehuis. Ze zitten samen om ideeën uit te wisselen, adviezen te formuleren en activiteiten te organiseren.