Gemeente Gemeente Hove

Landschapspark Frijthout groeit en bloeit verder open

In deze tijden van beperkingen door het coronavirus blijkt dat gebieden zoals het Landschapspark Frijthout een belangrijke rol te spelen hebben. Velen ontdekken deze kleine parel, die als het ware aansluit bij het halssnoer van de Koude Beekvallei. Rekening houdend met de beperkingen in verband met de volksgezondheid die mogelijk nog van kracht zijn bij de publicatie van dit artikel, is dit een oase van natuur en rust om even de benen te strekken, energie op te doen en te werken aan je fysieke en mentale gezondheid.

Het gemeentebestuur blijft verder werken aan de ontwikkeling van het gebied en is dan ook verheugd om te kunnen melden dat het in samenwerking met het Kempens Landschap vzw, partner voor het gebied, opnieuw een uitbreiding heeft kunnen verwezenlijken. Voor zij die bekend zijn met het gebied, gaat het over de ‘paardenweide’ die door de eigenaar te koop aangeboden werd. Het betreft een perceel met een oppervlakte van 1,5 hectare. In overleg met het Kempens Landschap zal het terrein geïntegreerd worden in het huidige landschapspark en zullen er in de toekomst beplantingen en bezaaiingen gebeuren. Samen met het Uilenbos (Natuurpunt), de wandelmogelijkheden in de Boshoek (Kempens Landschap) en het gemeentepark beschikt Hove over steeds meer groene gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek.

Het Frijthout smaakt naar meer

Ook kunnen we de geboorte aankondigen van de ‘smuldernis’, een perceel aansluitend bij de ‘speeldernis’. Deze nieuwe beleving is gesitueerd tussen voetbalveld en de tuin van de afspanning bij het Kasteel Frijthout. Vrijwilligers (van Natuurpunt afdeling Antwerpen Zuid) en de personeelsleden van de gemeentelijke groendienst hebben een extra inspanning geleverd om dit nog dit voorjaar te kunnen realiseren. Tegelijk werden er naast de speeldernis en de twee nieuwe wilgenhutten nog bijkomende aanplantingen uitgevoerd zodat op termijn deze speelomgeving avontuurlijker wordt en er voldoende luwte in de schaduw te vinden is. Samen met de mogelijkheid voor de jeugd om in de smuldernis ook de smaak van noten, bessen of klein fruit en kastanjes te ontdekken, moet dit gebied een ervaring worden voor jongeren die misschien opnieuw de natuur ontdekken. Het Frijthout verwacht je!

Gepubliceerd op  di 21 apr 2020