Gemeente Gemeente Hove

Leegstaande en verwaarloosde woningen en bedrijfsruimten

Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten verplicht om een gemeentelijk leegstandsregister bij te houden. Hierin worden al de woningen en gebouwen die gedurende 1 jaar effectief leeg staan geïnventariseerd.