Gemeente Gemeente Hove

Leerlingen Kunstacademie ‘kirren’ tijdens corona

De Gemeentelijke Kunstacademie van Hove werkte een project uit zodat de leerlingen van thuis uit kunnen verder leren.

De Kunstacademie Hove staat niet stil. Of beter gezegd de leerlingen van de Kunstacademie staan niet stil in deze coronatijden. Zo is er eerst het project K.I.R KIR in het leven geroepen. Het project K.I.R KIR werd een warme uitnodiging naar de leerlingen toe om van zich te laten horen en om op een artistieke manier een teken te geven dat ze het goed stellen. 'Hou jullie gezond met kunst!’ was de boodschap.

Directrice Lisbeth Beert: “Met de Kunstacademie Hove werkten we het initiatief K.I.R. uit. K.I.R. staat voor Kunst In Residentie. De residentieplek is dan eenieders thuis. Leerlingen krijgen opdrachten en tips om thuis creatief en artistiek aan de slag te blijven. De leerlingen kunnen online aan de leerkrachten tonen hoe ze vorderen met hun werk. Ze kunnen richtlijnen en advies vragen. De communicatielijnen tussen leerkrachten en leerlingen blijven tijdens de hele coronaperiode open. Kirren (kirde, heeft gekird) betekent zachte geluidjes maken als teken van genoegen, als teken van leven. Het programma bestaat er dus in dat de leerlingen op een artistieke manier een teken geven dat ze het goed stellen, artistiek bezig zijn. Elke leerkracht geeft een opdracht door voor een bepaalde klas of atelier aan het secretariaat. Vanuit het secretariaat wordt de opdracht naar de juiste klasgroep of het juiste atelier gemaild. De leerlingen kunnen foto’s van de resultaten terugsturen naar het secretariaat. Die worden vervolgens op facebook en eventueel op de website van de kunstacademie gepost.”

Daar bleef het niet bij: sommige leerlingen hebben zich ook van hun mooiste kant laten zien door een honderdtal maskers en schorten te maken. Van zodra er meer informatie is over de heropstart van de ateliers worden alle leerlingen op de hoogte gebracht.

Gepubliceerd op  di 21 apr 2020