Gemeente Gemeente Hove

Lezing ‘Wijs, grijs en puber’ door Jean-Paul Van Bendegem

Jean-Paul Van Bendegem, licentiaat in de Wiskunde en doctor in de Wijsbegeerte, is emeritus professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hoewel zijn hoofdinteresse de filosofie van de wiskunde betreft, is hij evenzeer begaan met de relaties tussen wetenschap en religie en met problemen die een brug leggen tussen wetenschap en maatschappij. Volgens Van Bendegem wordt ‘de ouderdom’ volledig ten onrechte voorgesteld als een eindfase. Beter is het om die fase te zien als de unieke combinatie van puberaal gedrag en wijsheid: onwennigheid en weten waarom. In deze lezing bekijkt hij het proces van ‘ouder worden’ vanuit een gans andere oogpunt, met vaststellingen die op zijn minst origineel en bij wijlen zelfs hilarisch zijn. Gekend van talloze lezingen en boeken, maar ook van radio en tv, op donderdag 25 april om 19 uur te gast in Dienstencentrum Ten Hove. Gratis toegang. Inschrijven: graag een seintje als je komt. Niet te missen! Met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Gepubliceerd op  di 19 mrt 2019