Gemeente Gemeente Hove

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van hun asielaanvraag. Deze asielzoekers krijgen geen financiële steun, maar er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden, aangevuld met een beperkt leefgeld. Het OCMW voorziet in de opvang van tien alleenstaande mannen en één gezin.

Het lokaal opvanginitiatief wordt gecoördineerd door Saskia. Je vindt haar ook terug als maatschappelijk assistent op de sociale dienst van het OCMW van Hove. Bij haar kan je terecht met vragen en suggesties. Zij werkt, naast de opvolging van de procedure, aan de begeleiding en integratie van de asielzoekers. Dit omvat Nederlandse lessen, scholing op maat van de bewoners,… Nadat de kandidaat politiek vluchteling werd erkend, wordt er naar huisvesting gezocht.