Gemeente Gemeente Hove

Lokaal overleg kinderopvang / Huis van het Kind / Loket kinderopvang

Deze adviesraad is een gemeentelijke adviesraad die advies aan het lokaal bestuur geeft over kinderopvang. Het lokaal overleg is een lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het lokaal beleid rond kinderopvang.

Voorzitter: Els Marinus. Secretaris: Edel De Meulenaere, coördinator buitenschoolse kinderopvang, Onderwijsstraat 21, tel. 03 455 35 97, e-mail: bko@hove.be