Gemeente Gemeente Hove

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning / Huis van het Kind

Het Lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Ze geeft advies aan het lokaal bestuur over kinderopvang. Het lokaal overleg kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang en legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang.

Voorzitter: Els Marinus. Secretaris: Edel De Meulenaere, coördinator buitenschoolse kinderopvang, Onderwijsstraat 21, tel. 03 455 35 97, e-mail: edel.demeulenaere@hove.be