Gemeente Gemeente Hove

Maak kennis met het natuurbeheersplan van landschapspark Frijthout

Op maandag 28 mei buigt de gemeenteraad zich over het Natuurbeheersplan Landschapspark Frijthout, opgemaakt door het Provinciebestuur van Antwerpen (dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid).

Dit beheersplan bevat een grondige inventaris, de beschrijving van de vele functies van het gebied, het ambitieniveau voor ecologie en natuur en biodiversiteit, bodemstructuur, hydrologie en beheersdoelstellingen voor de verschillende zones in het gebied. Van het natuurlijk oude stukje bos tot de hondenloopzones en van het waterbeheer van de Koude Beek tot het beheer van de speeldernis. Op basis van dit beheersplan zullen en kunnen de verschillende partners de taken verdelen en volgens de technische beheerfiches het gebied in stand houden en versterken.

Dit alles met als doel het Landschapspark Frijthout te laten evolueren naar een ecologisch gebied met een steeds hogere biodiversiteit en natuurwaarde, maar met aandacht voor recreatie, waterbuffering, verpozen en spelen.

Wanneer het voorliggend beheersplan wordt goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad geeft het gemeentebestuur de gelegenheid aan de bevolking om kennis te nemen van dit beheersplan. Dit informatiemoment is gepland op donderdag 31 mei in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.

Gepubliceerd op  do 17 mei 2018