Gemeente Gemeente Hove

Managementteam (M-team)

Het M-team zorgt voor de ontwikkeling en de invoering van een coherente visie op het vlak van organisatie, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het M-team geeft adviezen aan het bestuur. Samenstelling gemeente: secretaris, financieel beheerder, afdelingshoofd Ruimte, OCMW-secretaris, communicatieambtenaar en burgemeester (waarnemende /adviserende functie). Samenstelling OCMW: secretaris, financieel beheerder, dienstencentrumleider, co√∂rdinator Gezinszorg, diensthoofd Sociale dienst, voorzitter OCMW (waarnemende/adviserende functie).