Gemeente Gemeente Hove

Managementteam (M-team)

Het M-team zorgt voor de ontwikkeling en de invoering van een coherente visie op het vlak van organisatie, overlegstructuur, personeel en financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het M-team geeft adviezen aan het bestuur. Samenstelling gemeente: algemeen directeur, financieel directeur, afdelingshoofd Ruimte, afdelingshoofd Mens, communicatieambtenaar en burgemeester (waarnemende /adviserende functie). Samenstelling OCMW: algemeen directeur, financieel directeur, dienstencentrumleider, co√∂rdinator Gezinszorg, diensthoofd Sociale dienst, afdelingshoofd Mens, voorzitter OCMW (waarnemende/adviserende functie).