Gemeente Gemeente Hove

Mantelzorgtoelage

Met deze toelage wil het lokaal bestuur Hove zwaar zorgbehoevenden met een beperkt budget die
mantelzorg krijgen financieel ondersteunen. De toelage wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Er moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:
- recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming)
- mantelzorg krijgen
- recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de aanvrager of op de inkomensgarantie voor ouderen

Bewijzen
- uittreksel bevolkingsregister
- attest zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
- attest mantelzorg van het OCMW Hove
- ofwel een attest of kleefbriefje van de mutualiteit, ofwel een attest inkomensgarantie voor ouderen

Bedrag
250 euro per jaar per aanvrager