Gemeente Gemeente Hove

Mantelzorgtoelage

Met deze toelage wil het lokaal bestuur Hove zwaar zorgbehoevenden met een beperkt budget die mantelzorg krijgen financieel ondersteunen.

Er dient aan alle volgende voorwaarden te worden voldaan:
- Mantelzorg krijgen
- Recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming)
- Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de aanvrager

Bewijs
- Attest samenstelling van gezin
- Attest zorgbudget zwaar zorgbehoevenden
- Attest mantelzorg (via OCMW)
- Attest/kleefbriefje mutualiteit

Bedrag
250 euro per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.