Gemeente Gemeente Hove

Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan gepubliceerd op 29 november 2019 en 19 december 2019, OCMW-raadsbesluit op 20 december 2019.

Het opvolgingsrapport 1e semester 2020 (en de gemeenteraadsbeslissing) werd gepubliceerd op 8 oktober 2020.

Het opvolgingsrapport 1e semester 2021 (gemeenteraadsbeslissing 28 september 2021) werd gepubliceerd op 7 oktober 2021.

De aanpassing 2021 van het meerjarenplan 2020-2025, dat in de gemeenteraad van 15 december 2020 werd besproken en de achtergrondinformatie erbij werden gepubliceerd op 30 november 2020. De aanpassing 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2020. De documenten werden gepubliceerd op 17 december 2020.

De aanpassing 2022 aan het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB en de documentatiemap ervan werden gepubliceerd op 9 november 2021.

Bijlagen