Gemeente Gemeente Hove

Milieu en Duurzaamheid

Maak hier een afspraak.

De milieudienst staat in voor het uitbouwen van het duurzaam milieu- en afvalbeleid van de gemeente. Je kan er terecht met vragen over milieuvergunningen, milieuwetgeving, bodemattesten, afvalophaling en geplande acties rond leefmilieu.

"Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder deze van de komende generaties in het gedrang te brengen." In het milieubeleid werken we aan duurzame ontwikkeling vanuit de milieu-invalshoek, maar met het besef dat duurzame ontwikkeling veel meer is dan een duurzaam milieubeleid alleen. Duurzaamheid kan worden toegepast op elk beleidsthema en is dus dienstoverschrijdend.