Gemeente Gemeente Hove

Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe kom je aan een militiegetuigschrift of een stamboekuittreksel voor je pensioendossier?

Defensie regelt dit voor jou. Bezorg hen je aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in werkelijke dienst was

via het contactformulier https://www.mil.be/nl/content/contactformulier

of via het gratis nummer 0800 333 48

of per post aan het volgende adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel