Gemeente Gemeente Hove

Naar een éénvormige aanduiding fietszones

Okere fietssuggestiestroken, rode fietspaden.

Met de steun van de provincie en de gouverneur wil het gemeentebestuur zorgen voor extra inspanningen voor de veiligheid van fietsers en kinderen in ons dorp. Deze inspanningen worden samen met adviserende (professionele) organisaties zoals de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), de verkeersdienst van de politiezone Hekla, de eigen mobiliteitsambtenaar en Tridée (een professioneel bureau voor duurzame mobiliteit) gecoördineerd en uitgewerkt. De adviesbureaus worden gesponsord door de gouverneur in het kader van ongevalvrije gemeenten en in samenwerking met Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

Burgemeester Koen Volckaerts: “De gemeentediensten hebben op veel plaatsen okerkleurige stroken aangelegd omdat er in het verleden geen consequent beleid bestond inzake aanduiding van fietspaden en fietssuggestiestroken. Er waren rode suggestiestroken, grijze fietspaden, rode fietspaden en geen fietspaden. Studies wijzen uit dat onze kinderen problemen hebben om verkeerssituaties goed en vlot in te schatten. Zowel de bovengenoemde organisaties als de Vlaamse minister van Verkeer Ben Weyts vragen een consequent verkeersbeleid inzake regelgeving. Stapsgewijs wordt deze wirwar van foutieve kleuren in Hove aangepakt. Rood is voor fietspaden en oker is voor suggestiestroken. Natuurlijk is dit een aanpak die nog jaren inspanningen zal vragen, maar voor onze kinderen en fietsgebruikers is geen enkele inspanning te veel. Wij hebben ondertussen ook het Charter voor Ongevalvrije Gemeente ondertekend. Wij menen het en lachen er niet mee.”

Gepubliceerd op  di 15 mei 2018