Gemeente Gemeente Hove

Nieuw uniform politiereglement pakt openbare overlast strenger aan

Onlangs trad in de hele politiezone HEKLA een nieuw uniform politiereglement in werking. Het nieuwe reglement zet harder in op de strijd tegen overlast en vandalisme en wil ervoor zorgen dat inwoners van de politiezone een duidelijk beeld hebben over wat mag en niet mag over de gemeentegrenzen heen.

Het vorige Uniform Politiereglement (UPR) van de HEKLA-zone waar Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar deel van uitmaken, dateert uit 2007. Door de wetgeving op Gemeentelijk Administratieve Sancties uit 2013 (GAS-wet) was het noodzakelijk om het UPR aan te passen. Het nieuwe reglement is uniform voor alle gemeenten van de politiezone. De afwijkingen die in het verleden bestonden, worden gelijkgeschakeld binnen de hele zone. Het UPR ondersteunt het lokale beleid en zorgt zo voor een betere bewaring van de openbare orde.

 

Wat verandert er?

Het Uniform Politiereglement heeft niet als doel op zoek te gaan naar overtredingen om deze dan te bestraffen. De regels willen burgers beschermen tegen wie zich onaanvaardbaar gedraagt of overlast veroorzaakt. Activiteiten die de openbare orde verstoren en opgenomen zijn in het UPR zijn onder andere loslopende honden, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten, wildplakken en het beschadigen van roerende en onroerende goederen. Het geluid van spelende kinderen veroorzaakt nooit overlast. Burgers ergeren zich aan overlast en vandalisme en verwachten hierop een krachtig antwoord van de politie. Een strenge aanpak van onder andere geluidsoverlast, sluikstorten en foutparkeerders maken van de politiezone HEKLA een veiligere en aangename plek om wonen.

Eerst en vooral werd het nieuwe UPR aangepast aan de GAS-wet uit 2013. Inbreuken op het UPR kunnen zowel worden vastgesteld door de politie als door GAS-ambtenaren van de gemeenten. Zij volgden daarvoor een specifieke opleiding. Het UPR wil ook instaan voor minderjarigen. Minderjarigen vanaf 16 kunnen beboet worden, maar er werd ook gezorgd voor een bemiddelingsprocedure. Het boetebedrag steeg ook met de introductie van het nieuwe politiereglement. Boetes voor overlast bedragen nu maximaal 350 EUR (in plaats van 250 voorheen) en maximaal 175 EUR voor minderjarigen (voorheen 125 EUR). Tot slot kunnen de HEKLA-gemeenten dankzij het nieuwe reglement nu ook foutparkeerders aanpakken met een GAS-boete. Heel wat artikels uit de wegcode die betrekking hebben op stilstaan en parkeren staan daarvoor in het nieuwe UPR. Ook GAS-ambtenaren kunnen inbreuken vaststellen. Voorheen kon enkel de politie dat doen. Agenten van de politiezone kunnen zich daardoor nog meer toespitsen op onze veiligheid en op mensen in nood. Foutparkeerders, bestuurders die de weg blokkeren door dubbel te parkeren en anderen, kunnen nu ook gewaarschuwd of beboet worden door de GAS-ambtenaren. De afhandeling van de procedure gebeurt door de sanctionerend ambtenaar en niet meer door het parket. De HEKLA-gemeenten doen een beroep op de sanctionerende ambtenaren van IGEAN om deze taak uit te oefenen.

 

Het volledige reglement vind je hier.

Gepubliceerd op  ma 06 aug 2018