Gemeente Gemeente Hove

7 december: webinar conformiteitsattesten

Een conformiteitsattest is verplicht voor alle huurwoningen ouder dan 40 jaar!

Het conformiteitsattest is een garantie dat de huurwoning, op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het vermeldt ook de woningbezetting, het aantal personen dat maximaal in de woning mag wonen.

De gemeente voerde in 2015 een ‘verordening conformiteitsattesten’ in, waarmee we (gefaseerd) alle huurwoningen willen screenen, beginnend met de oudste woningen: van 2021 tot 2025: woningen van 40 jaar en ouder, van 2026 tot 2028: woningen van 30 jaar en ouder en vanaf 2029: woningen van 20 jaar en ouder. Bij elke nieuwe verhuring zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een conformiteitsattest aan te vragen. Het attest wordt gratis afgeleverd.

Hoe aanvragen?

Het conformiteitsattest wordt door de verhuurder online of bij het gemeentelijk woonloket aangevraagd. Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse door een woningcontroleur van IGEAN. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan de minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen. De controleur bekijkt de buitenkant van de woning: buigt het dak door? Zijn er scheuren in de muur? Staat de schouw stabiel? Is er dubbel glas aanwezig (verplicht sinds 2020)?… Vervolgens wordt de binnenkant onderzocht: is de elektrische installatie in orde? Zijn er twee geaarde stopcontacten aanwezig in de keuken? Zijn de open gastoestellen voldoende verlucht? Zijn de kooktoestellen correct aangesloten? Zijn de sanitaire functies in orde? Zijn de trappen veilig?… Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders op elke verdieping gecheckt. Zijn die er niet, dan wordt er geen conformiteitsattest afgeleverd. Als de woning aan een van deze punten niet voldoet, worden er gebreken aangeduid op het technisch verslag. Wanneer de woning minder dan 7 gebreken heeft in categorie 1 kan het conformiteitsattest afgeleverd worden door de burgemeester.

Online infomoment

Wil je hierover meer weten? Of heb je vragen? Schrijf je in voor het gratis online infomoment op dinsdag 7 december om 19.30 uur. Inschrijven kan via https://www.igean.be/form/infoavondverordeningCA. Na je inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.

Gepubliceerd op  ma 01 nov 2021