Gemeente Gemeente Hove

Werken Molenstraat vanaf 18 september

Op maandag 18 september start onze Technische Uitvoeringsdienst-Wegen met werken in de Molenstraat. Het voetpad aan de zijde van de onpare nummers wordt versmald en de rijweg verbreed. Deze wijziging is nodig om de doorgang voor hulpdiensten te verbeteren/verzekeren.

In afwachting van een definitieve heraanleg van de Molenstraat, gepland tijdens de volgende legislatuur in samenwerking met Aquafin, wil het gemeentebestuur alvast tegemoet komen aan de verzuchtingen en eisen van de hulpdiensten wat betreft de vrije doorgang voor bijvoorbeeld de brandweer of huisvuilophaling.

Vaak wordt het verkeer in de Molenstraat geblokkeerd door vrachtwagens door het foutief parkeren. Een eenvoudige oplossing is het parkeren slechts aan één zijde van de straat toe te laten, maar gezien de dichtheid van de bebouwing en de huidige parkeerdruk geeft dit voor de bewoners bijkomende problemen en frustraties. Daarom wordt het voetpad aan de zijde van de onpare huisnummers met 60 centimeter versmald. Voorlopig wordt er niet geraakt aan de bestaande plantvakken, deze zullen geëvalueerd worden bij de opmaak van de definitieve plannen. Deze beperkte ingrepen worden door onze diensten uitgevoerd en starten op 18 september. De duur van de werken bedraagt 4 à 6 weken.

De straat wordt gedurende de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Buiten de werkuren wordt er een uitzondering voorzien voor de bewoners. Voor de afvalophaling wordt tijdens de werkzaamheden een inzamelpunt voorzien op de hoek met de Meylstraat en op de hoek met de L. Dumortierstraat.

Gepubliceerd op  vr 08 sep 2023