Gemeente Gemeente Hove

28 april: brunch Hove toont z'n hart

Brunch ten voordele van Ritmica, Hoveberg, De Vuurtoren, Samana en Rode Kruis Hove Lint van 10.30 tot 14 uur in Hove Zuid (P. van Ostaijenlaan 2).

Kostprijs: 32 euro per persoon (18 euro kinderen tot 10 jaar). Inschrijven vóór 24 april via www.hove.be/brunch of bij de dienst Vrije Tijd. Betaling op Sociaal Fonds Burgemeester BE21 0688 9820 7903. Je kan ook vrijblijvend een gift storten. Met optreden van De Jammers van de harmonie van Hove.

De opbrengst gaat volledig naar Hovese initiatieven:

Ritmica

Ritmica stimuleert kinderen, jongeren en volwassenen in hun ontwikkeling en ontplooiing vanuit de eigen krachten en talenten. Onderwijs, zorg, ondersteuning en opvang op maat zijn hierbij de bouwstenen. “Leer, lach, leef!”, is Ritmica's leuze voor jong en oud. Elk individu wordt begeleid op het eigen ritme, op weg naar geluk en een waardevolle plaats in de samenleving. De Thuishaven is een voorziening die eigentijdse ondersteuning organiseert voor volwassenen met een beperking. Een plek waar cliënten op hun eigen manier een kwaliteitsvol leven kunnen uitbouwen in de samenleving.

Hoveberg

Hoveberg is een gezinsvervangend tehuis voor twintig mentaal mindervaliden die individuele begeleiding nodig hebben. Hoveberg beoogt een thuis te creëren waar elke bewoner zich kan vinden in een betekenisvolle levensbestemming waarbij een hoogstaand ‘savoir vivre’ individueel en in onderlinge relaties prioriteit heeft. Een uitzonderlijke uitstraling en een onweerstaanbare aantrekkingskracht gaat ook hier uit van de werking. Dit niet alleen ten gevolge van een bijzondere begeleiding, maar evenzeer vanwege de prachtige locatie (kasteeldomein Hoveberg) en een zeer eigen sfeerschepping waarin de bewoners echt thuis kunnen komen.

Samana

Samana is een vereniging van én voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Samen kan je meer dan alleen. Daarom werkt men bij Samana aan:

  • warm sociaal contact en het opbouwen en verstevigen van een sociaal netwerk;
  • het voeden van geluk, welzijn en draagkracht;
  • het verdedigen van belangen waarbij getuigenissen en ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers centraal staat;
  • vakanties op maat;
  • vorming.

De Vuurtoren

De Vuurtoren is een afdeling van de voorziening De Nieuwe Toren en biedt één verticaal gemengde leefgroep aan waar kinderen en jongeren opgevangen en begeleid worden die verkeren in een problematische opvoedingssituatie. De Nieuwe Toren zorgt voor de residentiële opvang en contextbegeleiding van minderjarigen.

  • Elke leefgroep biedt opvang aan 10 à 11 kinderen (jongens en meisjes), in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (voortgezet tot maximaal 25 jaar).
  • Om kinderen uit eenzelfde gezin te kunnen opvangen, zijn de leefgroepen verticaal gestructureerd.
  • Elke leefgroep beschikt over een vast team van begeleiders. Zij zorgen voor de dagelijkse opvang en zorg. Samen met de contextbegeleider staan zij in voor de individuele begeleiding van elk kind binnen zijn leefomgeving.
  • Om zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen te kunnen opvangen, wordt er dag en nacht permanentie voorzien.
  • De klemtoon in de leefgroep ligt op een maximale betrokkenheid van de ouders en de ruimere context bij de opvang en begeleiding.

Begeleidingstehuis De Nieuwe Toren biedt binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand huisvesting en begeleiding aan 43 jongeren (van 0 tot 21 jaar) die geconfronteerd worden met een problematische opvoedingssituatie. Samen met de jongeren en hun respectievelijke ouders wordt er gezocht naar de meest haalbare weg om met hun situatie om te gaan. De voorziening bestaat uit drie afdelingen: ‘De Vuurtoren’ (Hortensialei 12-14-16 Hove), 'De Walkant' ('t Serclaesdreef 34 Wommelgem) en ‘De Kade’ (J. Reussenslei 21 Borsbeek).

Rode Kruis Hove-Lint

Onze plaatselijke afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis, de grootste humanitaire organisatie ter wereld, is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. In Vlaanderen zijn er zo’n 250 lokale afdelingen. Door deze sterke verankering in heel Vlaanderen staat de plaatselijke afdeling heel dicht bij de bevolking. Zo worden noden snel opgespoord en wordt er snel geholpen. Rode Kruis Hove-Lint helpt op vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening en doet daarvoor maximaal beroep op vrijwilligers.

Gepubliceerd op  ma 18 mrt 2024