Gemeente Gemeente Hove

Openbaar onderzoek beheersplan Frijthout

Bij de realisatie van het Landschapspark Frijthout werd een natuurbeheersplan uitgewerkt om samen met de verschillende partners het beheer op een coherente manier te voeren. Dit ontwerp van beheersplan werd door het Agentschap Natuur & Bos gunstig beoordeeld op inhoud en volledigheid. Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheersplannen en erkenning van natuurreservaten moet de gemeente nu overgaan tot het houden van een openbaar onderzoek. Dat loopt van 1 tot 30 april. Het natuurbeheersplan zal ter inzage liggen bij de technische dienst (gemeentehuis) van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur. Je vindt het ook hier. Opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens het openbaar onderzoek worden overgemaakt aan het Agentschap Natuur & Bos: Vlaamse overheid, Agentschap Natuur & Bos, dienst Adviezen en Vergunningen Antwerpen, Lange Kievitsstraat 111-113 bus 63 te 2018 Antwerpen.

Gepubliceerd op  di 26 mrt 2019