Gemeente Gemeente Hove

Erfgoedsalon en ‘Gevaert op tournee’

Streekvereniging Zuidrand laat je met een virtuele toer verdwalen in de meest iconische fabriek van de Zuidrand.

De virtuele toer ‘Gevaert op Tournee’ is in januari in Hove te bezichtigen in het erfgoedsalon in de hal van De Markgraaf. De publicatie ‘Ik werk(te) bij Gevaert’ is dan te koop aan de balie van de bibliotheek aan 7 EUR per stuk.

Gevaert en de Zuidrand

In 2016 startte Streekvereniging Zuidrand (toen Azura) een project rond Gevaert, in navolging van de zoektocht naar een gemeenschappelijk verleden voor de Zuidrand. De impact van Agfa Gevaert op de streek was enorm. Door de overheveling van het archief van Gevaert naar het Fotomuseum Antwerpen kon de Streekvereniging Zuidrand een samenwerking opzetten om dit stukje Zuidrand-geschiedenis vorm te geven. De verhuis van die collectie was een unieke kans om de objecten, archieven, foto’s, affiches, films, camera’s,… een stem te geven. Bart Seldeslachts, voorzitter van Streekvereniging Zuidrand, blikt terug: “Samen met tientallen vrijwilligers ging de streekvereniging op zoek naar verhalen over het werken bij Gevaert. Er werden verhalendagen georganiseerd waar vroegere medewerkers geïnterviewd werden en hun verhalen, foto’s en anekdotes konden vertellen.”

In 2018, naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van Lieven Gevaert, pakte de streekvereniging uit met de publicatie ‘Ik werk(te) bij Gevaert’. Hierin zijn verhalen, interviews, tekeningen en foto’s opgenomen over het werk in de fabriek, door de ogen van de vroegere werknemers van Gevaert. “De publicatie werd in samenwerking met de stad Mortsel voorgesteld aan het grote publiek samen met de opening van de tijdelijke tentoonstelling over het leven van Lieven Gevaert die vorig jaar plaatsvond.”, vertelt Ilse Lacante, schepen voor Vrije Tijd in Mortsel. Deze publicatie was slechts het eerste deel van het project. De Streekvereniging Zuidrand wilde de fantastische verhalen en interviews ook koppelen aan de plaatsen in de fabriek waar ze zich afspeelden.

Gevaert Ontwikkeld

In de zomer van 2018 kon de streekvereniging samen met de Kleine Expeditie filmopnames maken van een maquette van de fabriek voor de Wereldexpo van 1958. Deze miniatuurweergave van de fabriek uit Mortsel was het startpunt van de virtuele toer ‘Gevaert Ont·wikkeld’. Samen met een tiental vrijwilligers en enkele oud-werknemers werden de verschillende plaatsen op de maquette in kaart gebracht en de verhalen gelinkt aan de juiste locatie. Het prachtige resultaat van deze samenwerking kan je ontdekken via www.dezuidrand.be. Streekvereniging Zuidrand zette in samenwerking met de Kleine Expeditie graag de schouders onder dit project. Niet alleen omdat het mensen samenbrengt en hun de mogelijkheid biedt hun verhaal te vertellen, maar ook omdat Gevaert de regio diepgaand heeft beïnvloed.

Streekvereniging Zuidrand

Streekvereniging Zuidrand (www.dezuidrand.be) is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer en -behoud, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit. Voor meer informatie kan je terecht bij Michelle Segers, medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed, op het nummer 0483 56 02 01.

Gepubliceerd op  vr 13 dec 2019