Gemeente Gemeente Hove

Vacature administratief medewerker bibliotheek

C1-C3, halftijdse contractuele functie 19 uur/week, onbepaalde duur

Je maakt, onder leiding van de bibliothecaris, als administratief medewerker bibliotheek deel uit van het bibteam. Het team boekt resultaat door samen de taken uit te voeren in de bibliotheek. De bibliotheek in Hove is een open huis voor iedereen. De collectie is vrij en gratis toegankelijk. De bibliotheek is een veilige plaats voor ontmoeting. Ze behoort toe aan de lokale gemeenschap en bouwt samen met partners de werking uit. Het is een unieke plek waar generaties, culturen en ideeën elkaar kruisen en samenzijn. De medewerkers staan de bezoekers met raad en daad bij.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
- In het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
- Bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B
- Slagen in een selectieproef.


AANBOD
- Flexibele uurregeling.
- Hospitalisatieverzekering.
- Maaltijdcheques 8 EUR.
- Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
- Fietsvergoeding woon-werkverkeer.
- Tweede pensioen pijler 3%.
- Gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector 35 dagen).
- Diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken).


WAAR EN HOE SOLLICITEREN?
brief + cv
- via link https://www.jobsolutions.be/register/6996 
- of via mail: kandidaturen@hove.be 
- of per brief: Lokaal bestuur Hove Personeelsdienst, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove
Solliciteren is mogelijk tot en met donderdag 21 januari 2021.

SELECTIEPROGRAMMA
Eerste CV-screening op basis van één van volgende criteria:
- relevante beroepservaring;
- in het bezit zijn van een akte van bekwaamheid tot het houden van een bibliotheek, attest van opleiding bibliotheekmedewerker Informatiebemiddelaar, of een andere opleiding of studie gevolgd die zich richt op een functie binnen een openbare bibliotheek.

Het schriftelijk examen (thuisopdracht) zal plaatsvinden op 2 februari 2021 tussen 9.30 en 12 uur. Het mondeling examen zal plaatsvinden op 15 februari 2021 vanaf 9 uur.

MEER INFO
Personeelsdienst lokaal bestuur Hove, 03 460 33 45 of kandidaturen@hove.be 

Gepubliceerd op  ma 11 jan 2021