Gemeente Gemeente Hove

Veiligheid (Noodplanning en Gemeenschapswacht)

Noodplanning

De lokale overheid heeft als opdracht om snel en efficiënt op te treden bij een noodsituatie, maar ook om preventieve maatregelen te voorzien om dergelijke noodsituaties te vermijden. Hiervoor wordt een (intergemeentelijke) veiligheidscel opgericht. Deze veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, gemeentesecretaris, ambtenaar noodplanning, brandweer, medische en psychosociale hulpverlening, politie, logistieke diensten, communicatieverantwoordelijke en eventueel andere experten. De ambtenaar noodplanning ondersteunt de opdrachten van de veiligheidscel: noodplannen opmaken en actualiseren, oefenbeleid opstellen en uitvoeren, noodsituaties en oefeningen evalueren, risico-inventaris en -analyse opmaken,...

Gemeenschapswacht

Het politiereglement regelt zaken die te maken hebben met veiligheid en openbare orde. Zo zijn er afspraken over geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, de begraafplaatsen,... De GAS-reglementen zijn een middel om overlast en kleine criminaliteit te bestrijden. Met overlast bedoelen we dingen waar een inwoner zich aan ergert: nachtlawaai, sluikstorten en zwerfvuil, hindernissen op voet- en fietspaden, hondenpoep, wildplassen, loslopende honden,... Het zijn precies die zaken die via de GAS-reglementering worden geregeld. Men kan pas vanaf 16 jaar een GAS-boete krijgen. De vaststelling van een overtreding gebeurt door een politieagent, een stedelijk ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad of een gemeenschapswacht-vaststeller. Contactgegevens: ingrid.strobbe@hove.be, tel. 0475 84 03 25.