Gemeente Gemeente Hove

Noodplanning: elke eerste donderdag van de maand kan je een BE-Alert bericht ontvangen

Het Crisiscentrum test maandelijks de alarmering van de bevolking. De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk worden aangevuld met een maandelijkse alarmeringstest van BE-Alert.

Om de betrokken bevolking snel en efficiënt te alarmeren tijdens een noodsituatie kan sinds juni 2017 het moderne alarmeringssysteem BE-Alert worden ingezet. Sinds de ingebruikname werd BE-Alert al tien keer ingezet om de burgers te alarmeren tijdens verschillende noodsituaties. Het testen van BE-Alert is essentieel voor de overheid en de burgers. Tijdens dergelijke tests kan de overheid de procedure en de technische werking nagaan. Ook zijn de tests van BE-Alert een uitgelezen moment om mensen (nogmaals) op te roepen om zich te registreren op www.be-alert.be

Vanaf 2018 zullen de alarmeringstesten elke eerste donderdag van de maand mogelijk zijn. Steden en gemeenten die dit wensen, kunnen hun waarschuwingskanalen testen, in het bijzonder BE-Alert. Het aantal tests per jaar kunnen de steden en gemeenten zelf bepalen. Om het vlot verloop van deze tests in heel het land te verzekeren, worden deze testberichten verzonden naar een honderdtal contactpersonen op (een deel van) het grondgebied. Deze tests zullen door de gemeenten voorafgaandelijk worden aangekondigd via diverse informatiekanalen. Op hetzelfde moment kan het Crisiscentrum een testbericht op grote schaal versturen naar alle gsm-toestellen die aanwezig zijn in het geselecteerde gebied, ook dergelijke tests zullen voorafgaandelijk worden aangekondigd. Deze nieuwe strategie en hogere frequentie van tests moet het Crisiscentrum, de gouverneurs en de gemeenten in staat stellen om BE-Alert nog verder te verfijnen, om zodoende de burger bij een noodsituatie op de meest doeltreffende manier te alarmeren.

 

Nog drie tests van het sirenenetwerk

Momenteel staan er nog 570 elektronische sirenes rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen. Omwille van de beperkte verstaanbaarheid en de beperking in het aantal boodschappen van de sirenes is de keuze gemaakt om verder en blijvend te investeren in een modern alarmeringskanaal: BE-Alert. Dit betekent concreet dat de sirenes stelselmatig zullen worden ontmanteld. De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk zullen in 2018 nog plaatsvinden, namelijk op 5 april, 5 juli en 4 oktober. Vanaf 2019 zullen er geen tests van het sirenenetwerk meer plaatsvinden. Je kan in de week van de test informatie over deze alarmeringstests krijgen via het informatienummer 0800 94 113. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via alerte@ibz.fgov.be

Gepubliceerd op  do 15 feb 2018