Gemeente Gemeente Hove

Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket. Alle info omtrent de nieuwe omgevingsvergunning staat op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen .

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat

  • bouwen;
  • verbouwen;
  • slopen;
  • graven;
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen;
  • ...

Voorwaarden

Op de website ruimtevlaanderen.be kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact op met je gemeente.

Hoe aanvragen ?

Een stedenbouwkundige vergunning vraag je aan bij de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente.

In Hove kan dit ook digitaal: via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je je stedenbouwkundige aanvraag digitaal indienen. Het digitale aanvraagdossier is zo automatisch beschikbaar voor de vergunningverlenende overheid en de adviesinstanties. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. Het proces verloopt sneller, eenvoudiger en transparanter.

Hoe werkt het?
Je surft met je elektronische identiteitskaart naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse Overheid. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. In een filmpje op de site wordt stap voor stap uitgelegd hoe je digitaal je bouwaanvraag indient.
 
Papieren bouwaanvraag blijft mogelijk
Het gemeentebestuur wil digitaal werken zoveel mogelijk stimuleren, maar het blijft nog altijd mogelijk om je bouwaanvraag op papier in te dienen.