Gemeente Gemeente Hove

Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)

Op 1 januari 2018 schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket. Alle info omtrent de nieuwe omgevingsvergunning staat op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen.

Inkijken openbaar onderzoek stedenbouw

Bepaalde aanvragen van een omgevingsvergunning zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. Je kan het dossier tijdens deze dertig dagen inkijken via het publiek loket https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/ of na afspraak bij de dienst Omgeving.

Inkijken advies aanpalende eigenaars stedenbouw

Bepaalde aanvragen van een omgevingsvergunning zijn onderworpen aan het advies van de aanpalende eigenaar. Je kan het dossier na afspraak komen inkijken bij de dienst Omgeving. Mee te brengen: brief ontvangen van het lokaal bestuur van Hove.

Inkijken stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning

Het is interessant om een oud bouwdossier in te kijken wanneer je van plan bent om een pand te kopen, te verkopen of te verbouwen. Zo kan je te weten komen wat de laatst vergunde toestand is. Gelieve volgende informatie aan te leveren bij het maken van een afspraak:

1° Het adres van het pand of de kadastrale nummer van de grond.
2° Het dossiernummer indien het een lopend dossier betreft

3° indien je minder dan een jaar eigenaar bent:

 • ofwel een kopie van de eigendomsakte
 • ofwel een kopie uit de kadastrale legger

4° indien je geen eigenaar bent: een volmacht van de eigenaar en/of architect (ontwerper)

5° Indien je een kopie wenst:

 • ofwel de schriftelijke toestemming van de architect
 • ofwel de notariële akte

Voorbespreking omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen (tuinhuis, garage/carport, zwembad, vijver, gelijkvloerse uitbreiding zoals veranda,…)

Een project bespreken?
Je dient bij het maken van de afspraak de volgende zaken aan te leveren:

 • Het adres van het pand of de kadastrale nummer van de grond.
 • Een duidelijke en concrete opsomming van alle vragen die je wenst te stellen.

Hoe concreter de vragen en toelichting zijn, hoe exacter een advies kan besproken worden. Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen wij je minstens 5 werkdagen op voorhand de volgende zaken per e-mail over te maken met vermelding van het onderwerp en de datum met tijdstip van afspraak:

 • Foto’s van de straat- en tuinzijden zodat de bestaande omgeving van het pand of de grond kan worden ingeschat.
 • Een uitgewerkte schets/ontwerp met een duidelijke weergave van de bestaande én van de nieuwe, gewenste toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere info zoals materialen e.d.
 • Relevante gegevens van bouwdiepte, bouwbreedte en bouwhoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het (gewenste) pand, eventuele geplande wijzigingen aan het pand, …

Heb je al een concreet uitgewerkt ontwerp en wil je zeker weten of dit haalbaar is, alvorens de vergunning in te dienen?

Je kan dit ontwerp insturen bij de dienst Omgeving: omgeving@hove.be. Op deze manier heb je binnen de twee weken een advies. Je vraagt dan geen afspraak, maar een advies op je ontwerp.


Heb je een algemene vraag, stel ze dan per e-mail omgeving@hove.be en wij bekijken hoe we jou het beste verder kunnen helpen.

 

Voorbespreking omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen met medewerking architect

Een project bespreken?
Je dient bij het maken van de afspraak de volgende zaken aan te leveren:

 • Het adres van het pand of de kadastrale nummer van de grond.
 • Een duidelijke en concrete opsomming van alle vragen die je wenst te stellen. Hoe concreter de vragen en toelichting zijn, hoe exacter een advies kan besproken worden. Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen wij je minstens 5 werkdagen op voorhand de volgende zaken per e-mail over te maken met vermelding van het onderwerp en de datum met tijdstip van afspraak:
 • Foto’s van de straat- en tuinzijden zodat de bestaande omgeving van het pand of de grond kan worden ingeschat.
 • Een uitgewerkte schets/ontwerp met een duidelijke weergave van de bestaande én van de nieuwe, gewenste toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere info zoals materialen e.d.
 • Relevante gegevens van bouwdiepte, bouwbreedte en bouwhoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het (gewenste) pand, eventuele geplande wijzigingen aan het pand,...
 • Een volumestudie, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden een belangrijk element vormen.
 • Eventuele simulatiebeelden.

 

Heb je al een concreet uitgewerkt ontwerp en wil je zeker weten of dit haalbaar is, alvorens de vergunning in te dienen?

Je kan dit ontwerp insturen bij de dienst Omgeving: omgeving@hove.be.

Op deze manier heb je binnen de twee weken een advies. Je vraagt dan geen afspraak, maar een advies op uw ontwerp.


Heeft u een algemene vraag, stel ze dan per e-mail omgeving@hove.be en wij bekijken hoe we jou het beste verder kunnen helpen.

 

Hulp bij indienen omgevingsaanvraag

Sinds 1 januari 2018 verloopt de behandeling van de dossiers volledig digitaal. Alle aanvragen tot omgevingsvergunning moeten digitaal worden ingediend via www.omgevingsloket.be. Je doet dit best zelf. Als je via een medewerker van de dienst een dossier wenst in te dienen betaalt u hiervoor een bedrag die afhankelijk is van de aard van uw aanvraag. Je dient de volgende zaken mee te brengen bij het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning:
1° Het volledige dossier: de formulieren en de samenstelling volgens de juiste procedure en aanstiplijsten
2° De identiteitskaart van de aanvragers van de vergunning en het eventuele ondernemingsnummer van het bedrijf die de vergunning aanvraagt. En vergeet zeker ook je pincode niet!


Je vindt de juiste bepalingen met betrekking tot deze wetgeving en richtlijnen op de website van het Departement Omgeving:
- Link Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be
- Link Indienen Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/een-project-aanvragen
- Regel- en wetgeving ruimtelijke ordening : https://omgeving.vlaanderen.be/