Gemeente Gemeente Hove

Ondersteuning mantelzorgers

Veel minder zichtbaar dan de inspanningen van de professionele thuiszorg , maar zeker niet minder belangrijk is de zorg die alle dagen wordt verleend door familieleden, buren, vrienden. Deze zogenaamde mantelzorgers besteden veel tijd en energie aan de zorg van hun partner, ouder, kind, buur, vriend,… Ze doen dit vanuit een grote betrokkenheid en bezorgdheid en met een grote intensiteit. Mantelzorgers zijn heel waardevol en spelen een erg belangrijke rol in de thuiszorg. Daarom wil het OCMW hen ondersteunen. Dat doen we door antwoorden te geven op allerlei praktische en administratieve vragen. Die kunnen gaan over het aanvragen van toelagen of premies. Of over materiaal dat kan helpen bij het verzorgen, over hulp bij het invullen van formulieren,…

In onze bestaande werking hebben onze medewerkers ook uitdrukkelijk oog voor de mantelzorgers. Ze contacteren hen regelmatig om te vragen hoe het met hen gaat, of de verzorging van hun ouder, kind, vriend, buur,… niet te zwaar wordt. Zo geeft het OCMW mantelzorgers de kans om duidelijk te maken hoe zij zich voelen in de zorgsituatie en tijdig hulp te vragen. Het OCMW zal dan de gepaste ondersteuning geven, in samenwerking met andere diensten.

Sven Willaert, de coördinator van onze thuisdiensten houdt elke woensdag zitdag in Dienstencentrum Ten Hove. Je vindt hem daar van 11 tot 13 uur. Ga er gerust eens langs als je vragen hebt over thuisdiensten of mantelzorg!