Gemeente Gemeente Hove

Onderwijsstraat = schoolstraat

In de Onderwijsstraat werd bij wijze van test tijdelijk een schoolstraat geïnstalleerd. Na evaluatie (alle positieve en negatieve reacties van ouders en buurtbewoners werden verzameld en op 17 oktober werd een evaluatievergadering met hen gehouden) besliste de gemeenteraad op 17 december deze schoolstraat structureel in te voeren.

De invoering van een schoolstraat heeft een grote impact op de verkeersveiligheid voor de kinderen en de ouders en een kleine impact op de buurtbewoners. Bovendien kan de invoering ervan ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in de schoolomgeving. Daarom besliste de gemeenteraad om vanaf 7 januari in de Onderwijsstraat een schoolstraat in te voeren op schooldagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 8.30 uur en van 15 tot 15.30 uur en op woensdag van 8 tot 8.30 uur en van 11.45 tot 12.15 uur.

De regelgeving bepaalt dat volgende motorvoertuigen toegang hebben tot de schoolstraat: bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen en voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder. Op de evaluatievergadering werd afgesproken om ook houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap toelating te geven om in de schoolstraat te rijden. Om een vlotte werking van BKO De Mikado te garanderen, krijgen ook de personenbusjes die worden gebruikt om de kinderen van en naar De Mikado te brengen een vergunning om indien nodig de schoolstraat in te rijden.

Gepubliceerd op  di 15 jan 2019