Gemeente Gemeente Hove

Opgelet met het kappen van bomen tijdens het broedseizoen!

Zelfs met een vergunning voor het kappen van bomen op zak is dit niet zomaar altijd toegestaan.

Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen. Deze regel is ingesteld om de vogels en hun kroost te beschermen en te voorkomen dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en de eieren niet uitkomen of de jongen niet meer worden gevoed. Je kapt tijdens die periode dus best geen bomen. Hou er ook rekening mee dat nesten lang niet altijd goed te ontdekken zijn en dat het verbod om bomen te vellen ook geldt voor bomen die in de buurt van vogelnesten staan, zelfs als er in de boom die je wil (laten) kappen geen nest te vinden is.

Gepubliceerd op  di 12 mrt 2024