Gemeente Gemeente Hove

Opvang van vluchtelingen

Concreet gaat het om personen met een verblijfsstatus die een acute woningnood hebben. Oekraïners zullen een verblijfsstatus (A-kaart) in ons land krijgen, die hen meteen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Het gaat niet over asiel- en migratieopvang, maar om een uitzonderlijke noodsituatie waar de verschillende lidstaten van de Europese Unie zich solidair willen tonen met de Oekraïense bevolking.

Er wordt gezorgd voor een veiligheidsscreening van alle personen die zich aandienen voor opvang.